English Version
''Steel service center'' raspolaže sopstvenim kapacitetima za primarnu preradu toplovaljanih i hladnovaljanih rolni i limova, od kojih izdvajamo:

-automatsku liniju za ravnanje i poprečno sečenje toplovaljanih limova iz rolne, debljine 1,5-12,0 mm, širine 500-2000 mm, dužine 1000-12000 mm, maksimalne težine kotura do 30 tona

--automatsku liniju za ravnanje i poprečno sečenje hladnovaljanih i specijalnih limova iz rolne, debljine 0,4-3,0 mm, širine 500-1600 mm, dužine 1000-3000 mm, maksimalne težine kotura do 12 tona

-hidraulične makaze za sečenje lima maksimalne debljine do 16mm

-liniju za ispravljanje, ravnanje i obaranje ivica kod flaha i drugih čeličnih elemenata, debljine 2,0-16,0 mm, širine 15-250 mm