• mail icon office@ssc.rs
 • pin iconprijem pošte: Starca Vujadina 27, Smederevo
 • pin icon skladište i proizvodnja:Đure Salaja b.b., Smederevo
 • 066/ 630 1300

Zajedno sa započetim ekonomskim reformama, Srbija se pozicionirala kao jedna od najznačajnijih investicionih destinacija Centralne i Istočne Evrope.

Listu kompanija koje već posluju na tržištu Srbije predvode:

FCA, Bosch, Michelin, Siemens, Panasonic, NCR, Yura, Magna, Continental, Calzedonia, Eaton, Stada, Falke, Swarovski, Ball Packaging, Sitel, Microsoft, Gorenje, Schneider Electric, Geox, Tarkett, Johnson Controls, Johnson Electric, Leoni, i mnoge druge.

Visoko kvalifikovana radna snaga

Sa jedinstvenom kombinacijom visokog kvaliteta, široke dostupnosti i isplativosti, srpska radna snaga se smatra jakim pokretačem poslovnih performansi.

Srbija je decenijama negovala opsežne odnose sa vodećim zapadnim ekonomijama. Na vrhu liste prvorazrednih kompanija koje održavaju jake veze sa lokalnim partnerima se nalaze Siemens, Alcatel-Lucent, Fiat, IKEA i mnoge druge. Tokom godina saradnje, srpski radnici su usvojili specifična stručna znanja i primene naprednih tehnologija, kao i rigorozne standarde kontrole kvaliteta.

Posedujući ogromno iskustvo kako u proizvodnji tako i u upravljanju, lokalno osoblje zahteva minimum obuke kako bi usvojilo najsavremenije tehnologije i procese montaže.

Pogledaj više
map

Konkurentni operativni troškovi

Poreski režim u Srbiji je veoma pogodan za poslovne aktivnosti.

Stope PDV-a su sledeće:

Standardna stopa PDV-a – 20% (za većinu oporezivih proizvoda);

Niža stopa PDV – 10% (za osnovnu prehrambenu robu, dnevne novine, komunalije, itd).

Porez na dobit pravnih lica plaća se po jedinstvenoj stopi od 15%. Nerezidenti se oporezuju samo na osnovu dobiti u Srbiji.

Porez na dohodak građana je 10% na plate.

Porez po odbitku se ne primenjuje na isplate dividendi između srpskih entiteta. Za nerezidente u Srbiji, porez po odbitku od 20% se obračunava i plaća na određene isplate kao što su dividende, udeo u dobiti, tantijeme, kamate, kapitalni dobitak, plaćanja u vezi sa zakupom nepokretnosti i druge imovine.

Godišnji dohodak se oporezuje samo ukoliko prelazi iznos trostruke prosečne godišnje zarade u Srbiji. Poreska stopa je 10% za godišnji dohodak u iznosu do 6 prosečnih godišnjih zarada u Srbiji, a 15% za deo godišnjeg dohotka koji prosečnu godišnju zaradu u Srbiji prelazi 6 puta.

Troškovi radne snage – Prosečne zarade u Srbiji su dovoljno niske da obezbede isplativo poslovanje. Ukupni troškovi za poslodavce su na samo 50% od nivoa u zemljama Evropske Unije iz istočne Evrope. Troškovi socijalnog osiguranja i porez na dohodak građana iznose približno 65% od neto zarade, ali poresko opterećenje za poslodavce se može smanjiti kroz razne finansijske i poreske podsticaje.

Slobodan pristup tržištu od 1,1 milijarde potrošača

Eksterno, Srbija može služiti kao proizvodni centar za bescarinski izvoz na tržište od više od 1 milijarde ljudi koje uključuje Evropsku uniju, Rusku Federaciju, SAD, Kazahstan, Tursku, jugoistočnu Evropu, članove Sporazuma o slobodnoj trgovini i Belorusiju.

Ovaj bescarinski režim pokriva većinu ključnih industrijskih proizvoda, sa samo nekoliko izuzetaka i godišnjih kvota za ograničeni broj robe.

Pogledaj više
map

Optimalni geografski položaj

Zahvaljujući svom položaju na geografskoj granici između Istoka i Zapada, Srbiju često nazivaju kapijom Evrope. Dva važna evropska koridora, VII - reka Dunav i X - međunarodni autoput i pruga, seku se na teritoriji Srbije, pružajući odlične veze sa zapadnom Evropom i Bliskim Istokom.

Srbija je, dakle, savršeno mesto za lokaciju poslovanja kompanije ako želi da temeljno i najefikasnije služi svojim klijentima u Evropskoj uniji, jugoistočnoj Evropi i Bliskom Istoku. Srbija se graniči sa Evropskom unijom a ipak pruža mogućnost uživanja svih prednosti rada van Evropske unije.

U isto vreme je u stanju da pruži usluge i vrši transport robe u projektovanim i fleksibilnim vremenskim okvirima.

Pogledaj više

Podsticaji za investiranje

Pored postojećih prednosti, kao što su strateški geografski položaj, bescarinski izvoz u zemlje Jugoistočne Evrope i Rusiju, najniža stopa poreza na dobit u Evropi od 15%, kao i obrazovana i kvalitetna radna snaga dostupna po konkurentnim troškovima, Srbija je pripremila paket finansijske podrške investitorima.

Pogledaj više

Smederevo je poznato po Železari, osnovanoj u zoru 20. veka, jednoj od najvećih izvoznih kompanija u Srbiji, koja je bila i ostala okosnica privrednog razvoja grada.

Grad na dve velike reke (Dunav i Velika Morava), koji ima bogatu istoriju, tradiciju i kulturno nasleđe, kvalitetne ljudske resurse i razvijenu inastrukturu. Na „Vinskom putu“, sa najvećom ravničarskom Tvrđavom u Evropi, predivnim sportskim kompleksima i izletištima, Smederevo je pravo mesto za ulaganje i život.

Smederevo se nalazi na raskršću dva panevropska saobraćajna koridora, kopnenog X (auto put – železnica) i vodenog VII (Dunav), na samo 46 km od Beograda. Ta činjenica omogućava multimodalnost saobraćajnih vidova, koji daju razvojnu šansu Smederevu kao regionalnom, logističkom centru Srbije. Udaljenost od najbližih graničnih prelaza je: ka Rumuniji 65 km, ka Hrvatskoj 180 km, ka Bugarskoj 204 km.

Smederevo raspolaže sa 4 pristaništa registrovana za međunarodni promet, od čega 3 u privatnom vlasništvu, ukupnog pretovarnog kapaciteta oko 4 miliona tona na godišnjem nivou, kao i sa dva terminala za pretovar tečnih tereta. Gradska Luka Smederevo je najsevernija luka na Dunavu koja može da primi crnomorske brodove.

Saobraćajni značaj imaju i putni i železnički magistralni pravci.

U Smederevu se nalazi kovinski most, koji je ujedno i jedina veza leve i desne obale Dunava na delu toka od Beograda do hidroelektrane ’’Đerdap I, tako da treba posebno pomenuti značaj puta M-24, koji spaja Vojvodinu sa centralnom Srbijom.

img

Železničko čvorište Mala Krsna jedno je od najperspektivnijih u Srbiji, jer pored pravca Beograd – Niš, povezuje grad i sa istokom Srbije, odnosno pravcem Požarevac – Bor, a planirana je i izgradnja pruge Pančevo – Mala Krsna, koja bi bila železnički pandam putu M-24, u smislu povezivanja Vojvodine sa Centralnom Srbijom.

Što se tiče ljudskih resursa, Smederevo ima oko 73.000 radno sposobnih stanovnika, različitih zanimanja kao što su metalurzi, mašinci, elektrotehničari, tehničari drumskog saobraćaja, trgovci, ekonomisti, pravnici, proizvođači odeće ,proizvođači bilja, prerađivači hrane i pića, poslovi ugostiteljstva i turizma. Broj nezaposlenih se kreće oko 8.000, a prosečna bruto plata je cca 500 EUR/mesečno.

Grad Smederevo poziva investitore da iskoriste privilegije i pogodnosti Slobodne zone Smederevo:

Uslov koji mora da ispuni korisnik slobodne zone
podsticaji koje odobrava republika Srbija za sve korisnike slobodnih zona u Srbiji

Da posluje u režimu Slobodne zone.

Carinska oslobođenja:

 • oslobađanje od carinskih I drugih uvoznih dažbina za dobra namenjena za obavljanje aktivnosti I izgradnju objekata u Slobodnoj zoni (oprema, građevinski materijali)
 • ako su dobra proizvodena u Slobodnoj zoni uz upotrebu minimum 50% komponenti domaćeg porekla, smatra se da su srpskog porekla i mogu se uvoziti na teritoriju Republike Srbije ili izvoziti bez carine, shodno sporazumima o slobodnoj trgovini

Poreska oslobođenja:

 • uvoz dobara u Slobodnu zonu, kao i transport dobara i druge usluge
 • promet dobara i usluga unutar Slobodne zone
 • promet dobara i usluga između korisnika dve Slobodne zone
 • potrošnja energije za proizvodne pogone u Slobodnoj zoni
uslovi koje mora da ispuni korisnik slobodne zone Smederevo
podsticaji koje odobrava grad Smederevo za korisnike slobodne zone Smederevo

Da izgradi novi komercijalni objekat (za proizvodnju, skladištenje ili druge poslovne aktivnosti) na teritoriji Slobodne zone Smederevo.

Da posluje u Slobodnoj zoni Smederevo.

Da primi u stalni radni odnos 50+ radnika iz Smedereva.

Oslobođenja od plaćanja naknada i poreza:

 • taksa za izdavanje dozvola i dokumenata
 • komunalna taksa (za isticanje imena firme i postavljanje reklamnih panoa i bilborda)
 • taksa za uređenje zemljišta -100% za prizvodnei skladišne objektem 50% za ostale aktivnosti
 • taksa za izdavanje tehničkih uslova za priključenje na gradsku vodovodnu mrežu
 • taksa za izdavanje lokacijske dozvole za priključenje na gradsku vodovodnu mrežu
 • taksa za izdavanje uslova za projektovanje priključka na gradsku vodovodnu mrežu
 • taksa za odobrenje za izgradnju priključka na gradsku vodovodnu mrežu
 • porez na imovinu u iznosu od 30% utvrđenog poreza za imovinu vrednosti do 10 mil. RSD
 • porez na imovinu u iznosu od 50% utvrđenog poreza za imovinu vrednosti preko 10 mil. RSD

Da posluje u Slobodnoj zoni Smederevo

Da primi u stalni radni odnos 20+ radnika iz Smedereva

Oslobođenja od plaćanja naknada i poreza:

 • komunalna taksa (za isticanje imena firme i postavljanje reklamnih panoa i bilborda)

under construction

WordPress hosting